Publicerat av

Jan Enberg

 

PDF-filer att spara på hårddisken:

Musikvetenskap:

Blockflöjten under 1900-talet - Reflektioner kring olika utvecklingstendenser sett i ett musikhistoriskt sammanhang. (60-poängsuppsats) Institutionen för Musikvetenskap i Göteborg - September 1992

 

Blockflöjten under 1900-talet

[1 168 kB]

Musikpedagogisk litteratur:

Lars Axelsson / Jan Enberg: Klarinetten och jag 1-4 (Ehrlingförlagen)

 
  Gratis PDF-läsare finns hos:
 

 

 

 

 

 

Jan Enberg
Andra Villagatan 1
504 53 Borås
Tel: 033 - 14 11 03

E-mail: Jan.Enberg@music.su.se , Jan@Enberg.nu